< Späť na hlavnú stránku NŠC

ZAKÚPTE SI VSTUPENKY

na odborný seminár

TÉMA:
SUBJEKTÍVNA POHODA ŠPORTUJÚCICH OSÔB

Cena: 20€

23. júna 2022 o 09:15

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave
– Aula prof. Stráňaia

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu, UPJŠ v Košiciach

PhDr. Tomáš Gurský, PhD.
Súkromná psychologická prax TOP-FIT, Slovenská asociácia športovej psychológie

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Slovenská asociácia športovej psychológie

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

a ďalší odborníci:
prof. Mgr. Marián Vanderka,
PhD.,
Mgr. Michaela Bednáriková,
Mgr. Ladislav Kručanica, PhD.,
Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.,
Mgr. Richard Melichar,
Mgr. Nika Konrádyová.

Prihlasovanie na konferenciu je možné online a to do 16. júna 2022 (štvrtok) do 12,00 hod.

Cena: 20€

Vstupenka na odborný seminár
Národného športového centra
a Ústavu telesnej výchovy a športu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach.

ZAKÚPTE SI VSTUPENKY

na odborný seminár

TÉMA: SUBJEKTÍVNA POHODA ŠPORTUJÚCICH OSÔB

23. júna 2022 registrácia od 09:15
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu,
UPJŠ v Košiciach

PhDr. Tomáš Gurský, PhD.
Súkromná psychologická prax TOP-FIT, Slovenská asociácia športovej psychológie

Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Slovenská asociácia športovej psychológie

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.
Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

a ďalší odborníci:
prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., Mgr. Michaela Bednáriková,
Mgr. Ladislav Kručanica, PhD., Mgr. Zuzana Küchelová,
PhD.,
Mgr. Richard Melichar, Mgr. Nika Konrádyová.

Prihlasovanie na konferenciu je možné online a to do 20. júna 2022 (pondelok) do 20,00 hod.

Už máte svoju vstupenku?