< Späť na hlavnú stránku NŠC

webináre - praktické semináre

Zelené cvičenie a sebapoznávanie

10,00 

Registračný formulár

Po vyplnení formuláru budete presmerovaný na pokladňu.

Nie je na sklade

Ak chcete zaregistrovať VIACERO účastníkov, v košíku kliknite na tlačidlo „pokračovať v nákupe“.
Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

Termín: 10.04.2024 (streda)
Prihlasovanie: od 18. 3. 2024  do 3. 4. 2024
Forma:  webinár/nahrávaný
Cena VP: 10€/osoba
Rozsah vzdelávania: 1,5 hod.
Čas: 16:00 – 17:30, vrátane diskusie
Cieľová skupina: učitelia, športoví odborníci, verejnosť

Cieľ a obsah vzdelávania: Nadviazať na webinár „Zelené cvičenie v kontexte duševného a environmentálneho zdravia“ prehĺbením poznatkov z oblasti zelených cvičení realizovaných formou psychomotorických hier v prírode. Hlavným cieľom týchto psychomotorických cvičení bude sebapoznávanie a rozvíjanie schopnosti zdieľať emócie a zážitky, rozvíjanie sebakontroly a emocionálneho cítenia. To všetko na základe citlivého vzťahu k prírode, rešpektovania podmienok prírodného prostredia a vhodného miesta pri uskutočňovaní cvičení. Súčasťou webinára budú aj námety na praktickú realizáciu cvičení, ktoré zohľadňujú ekologické správanie a sebarozvoj účastníkov.

Lektor vzdelávania: doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD., Mgr. Zuzana Küchelová, PhD.
Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky
CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80 %)