< Späť na hlavnú stránku NŠC

webináre - praktické semináre

Kurikulum – Zdravie a pohyb - webinár

10,00 

Registračný formulár

Po vyplnení formuláru budete presmerovaný na pokladňu.

Nie je na sklade

Ak chcete zaregistrovať VIACERO účastníkov, v košíku kliknite na tlačidlo „pokračovať v nákupe“.
Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky.

Termín:  11.10.2023
Prihlasovanie:
od 17.9.2023 do 6.10.2023
Forma vzdelávania: online webinár/ nahrávaný
Čas:  16:00 – 17:30 (+ diskusia)
Cieľová skupina: učitelia ZŠ
Cieľ vzdelávania: Cieľom webinára je oboznámiť učiteľskú verejnosť s novým kurikulom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Jednotlivé komponenty oblasti,  výkonové a obsahové štandardy 1. a 2. cyklu. Nadväznosť učiva v  ročníkoch oboch cyklov. Predmet telesná a športová výchova ako súčasť aktívnej školy.
Lektor vzdelávania: PaedDr. Jaroslava Argajová
Výstup zo vzdelávania: vedomostný test (10 otázok) z obsahu prednášky
CERTIFIKÁT: získajú úspešní absolventi (podmienka – vyplniť vedomostný test na 80%)